• 0388 545599 (Hà Nội) - 0868 518 851 (Hải Phòng) - 0389 634 369 (Đà Nẵng)

Cách tìm hiểu shop và tìm shop uy tín trên Taobao, Tmall, 1688

Đăng lúc 2/3/2021 3:12:37 PM

 • Lưu ý:
 • Ưu tiên chọn mua hàng ở các shop có xếp loại từ kim cương trở lên, tốt hơn là vương miện xanh và tốt nhất là vương miện vàng
 • Chọn sản phẩm đã có nhiều lượt giao dịch thành công
 • Xem feedback của khách hàng với shop
 
 • https://lh6.googleusercontent.com/MuKqO0jTk7Je1WhrzNvJghHHXAXrXp39WIG58yHDrYUz0w_HbFt8w7q_z0dW53r2Be8LTJqXn3qQlb10gOCsu_SKsBtdzTfep_j6Q6syjwbhXYpTnOEbkx6Sm-s-UDbDpqRj3DJE
 
 • Nên quan tâm them đến phần đánh giá sản phẩm của khách hàng đến shop, trong phần này có thể sẽ có hình ảnh thực tế của khách hàng.
 
 • Nếu bạn không biết tiếng Trung thì có thể dung Google Translate để đọc comment để tang tính xác thực.
 
https://lh3.googleusercontent.com/l7rVjc_WboLDohBPdkuP3t3kQia9C9TQQdSXC0vH96jScVxUV5vTCSzJE_eKrXD9vokT45WZ1yOkQNjtA4R8vyEQkaSKdd-RDk4DKCI51kPljbuizj4qCWMLq7C_6HfSaSWGaxvR
 • Các tiêu chí đánh giá shop Tmall
 • https://lh5.googleusercontent.com/8fXGlN2QJ8tL10JhbQsHR6Llirpi9PF3_QEPA5Rc-8eux0BFYsgoWA9geIOvvLsGg33I1MLGW5RKdAnr-s-blfCIqCRgypHQzupfcSnTDquNRCEQ5RMZjMMNo3-iQ4g3UiErCKC_
 • Các tiêu chí đánh giá shop 1688
 • https://lh4.googleusercontent.com/EWUPjF_BAtm4ZqpPn-ou3RiASBJ-H1-mURNngosWdncIAZl0OorCzPrKCg8yDWHLbGJcxN5TZIJEu8lZnt1R06_Cuo_lWkHzNM5wxltjaqPI8Oeghg5RRombNadf5bNgLQCY5Vqb
Liên hệ